78/2018 Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont połaci dachowych wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku handlowo-usługowym w Lublińcu przy ul. Sportowej 1

Znak sprawy: ŚZN.241-157.2.2018.MC

 

 

 

- SIWZ wraz z załącznikami,

- edytowalna wersja załączników do SIWZ

- dokumentacja projektowa -załącznik nr 8 do SIWZ

 

 

Załączniki
SIWZ-załączniki_dok proj_p78 2018.rar


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane