Wynik pierwszego przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na najem nieruchomosci użytkowej - 3 części w budynku tzw. "Administracyjnym" na terenie nieruchomości przy ul. Ślusarskiej 4 w Gliwicach.

LU.25/2019 - Znak sprawy: ŚZN.24-102.25.2019.MC

Załączniki
Ogłoszenie o wyniku_n_lu_GŚ4_I.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane