Uruchomienie platformy zakupowej

Ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, Śląski Zarząd Nieruchomości uruchamia Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych zwanym dalej Pzp oraz postępowań regulaminowych o wartości do 130.000 złotych netto.

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Śląski Zarząd Nieruchomości będzie wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

 

Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  • W postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów Pzp wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

 

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat.

 

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

 

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : korekta techniczna
Grzegorz Januszek 2023-02-01 16:03:43
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-05-26 16:37:54
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane