ZO - 2/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty ""Usługa przeprowadzenia rocznej kontroli przewodów kominowych, wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz wykonanie czyszczenia przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na "Usługę przeprowadzenia rocznej kontroli przewodów kominowych, wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz wykonanie czyszczenia przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN"

Załączniki
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane