Ogłoszenie Zarządu Województwa Śląskiego o "pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w katowicach przy ul. Alfreda 3a"

 

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KATOWICHCH PRZY UL. ALFREDA 3A

 

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Katowicach przy ul. Alfreda 3A.

 

Oznaczenie: województwo śląskie, powiat m. Katowice, miejscowość Katowice, jednostka ewidencyjna 246901_1 M. Katowice, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, działka nr 74/4 o powierzchni 0,8183 ha, użytek Bi - inne tereny zabudowane, księga wieczysta nr KA1K/00063793/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

 

Opis: Działka nr 74/4 położona przy ul. Alfreda 3A zabudowana jest budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 101,90 m2 parterowym ze strychem nieużytkowym. Na działce urządzony jest parking o nawierzchni asfaltowej, część działki jest porośnięta drzewami. Działka nr 74/4 jest częściowo ogrodzona i posiada dostęp do drogi publicznej ul. Alfreda. Przez działkę przebiegają sieci w tym: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, ciepłownicza.

 

Cena wywoławcza wynosi 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100).

Cena nie zostanie powiększona o podatek VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).

Wadium wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).

Postąpienie wynosi co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany pokoju, zamieszczając w dniu przetargu informację o zmianie na drzwiach pokoju 180.

Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 25.01.2022 r., o godz. 11.00.

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter - tablica przy pokoju 180), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości/sprzedaż).

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są telefonicznie pod nr 32 207 81 87 (w godzinach od 8:00 do 14:00) lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (na parterze) po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w trakcie wizji po uprzednim ustaleniu terminu ze Śląskim Zarządem Nieruchomości w Katowicach przy ul. Grabowej 1A tel. 32 78249 25.

Załączniki
Załączniki.rar


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane