389/2017 INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Remont połaci dachowych wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku handlowo-usługowym w Lublińcu przy ul. Sportowej 1

Załączniki
Informacja o zmianie zapisów SIWZ_p389.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane