335/2017 Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Remont połaci dachowych wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku handlowo-usługowym w Lublińcu przy ul. Sportowej 1

 

 

Znak sprawy: ŚZN.241-157.3.2017.MC

 

 

- SIWZ wraz z załącznikami,

- edytowalna wersja załączników do SIWZ

- dokumentacja projektowa -załącznik nr 8 do SIWZ

 

Załączniki
SIWZ.załączniki.dok.proj_p335.2017.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane