3/2018 Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utrzymania czystości na terenie nieruchomości w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23.

Znak sprawy: ŚZN.241-116.8.2017.MC

 

Załączniki
SIWZ_załączniki_ u utrz czyst_p3 2018.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane