78/2018 Odpowiedż na pytania Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont połaci dachowych wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku handlowo-usługowym w Lublińcu przy ul. Sportowej 1 - pyt.1

 

 

Znak sprawy: ŚZN.241-157.2.2018.MC

 

Załączniki
Pytanie_odpowiedź_1_22 02 2018.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane