213/2018 Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont połaci dachowych wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 65.

Znak sprawy: ŚZN.241-203.4.2018.MC

Załączniki
SIWZ_załaczniki_dok proj_p213_2018.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane