Ogłoszenie wyniku drugiego przetarg ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem użytkowym położonym w Bielsku Białej przy ul. Parkowej 1

LU.8/18 ? Nr sprawy: ŚZN.24 -165.8.2018.MC

Załączniki
Ogłoszenie o wyniku_BBP1_II.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane