1/2019 Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.

Znak sprawy: ŚZN.241-000.6.2018.MC

 

Załączniki
SIWZ_załączniki_p1 2019.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane