2/2019 EDYTOWALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKÓW w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.”

 

Znak sprawy: ŚZN.241-212.213.7.2018.MC

 

Załączniki
SIWZ_edytowalne zalaczniki_gaz_p2 2019.docx


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane