Wynik drugiego przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalno-użytkowym w Katowicach przy ul. Kościuszki 3.

LU.14/19 - Znak sprawy: ŚZN.24 -187.14.2019.MC

Załączniki
Ogłoszenie o wyniku_lu 1_KK3_II.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane