1/2020 EDYTOWALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.

Znak sprawy: ŚZN.241-000.2.2019.MC

Załączniki
WERSJA EDYTOWALNA_załączniki do SIWZ_ee_1 2020_07 10 2019.docx


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane