2/2020 EDYTOWALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa utrzymania czystości na terenie nieruchomości w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23”

 

Znak sprawy: ŚZN.241-116.3.2019.MC

 

Załączniki
WERSJA EDYTOWALNA załączników do SIWZ_u utrz czyst_KD23_p2 2020.docx


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane