Wynik drugiego przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na najem pomieszczeń gospodarczych, usytuowanych w suterenie budynku nr 685, położonego w Istebnej na osiedlu Kubalonka.

LU.29/2019 - Znak sprawy: ŚZN.24-128.29.2019.MC

Załączniki
Ogłoszenie o wyniku_IOK_II.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane