3/2020 Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ochrony mienia” (SIWZ).

Znak sprawy: ŚZN.241-116.115.4.2019.MC

 

Termin składania ofert: 29.11.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2019 r. godz. 10:30

 

Załączniki
SIWZ i załączniki_u ochr mienia_p 3 2020_14 11 2019.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane