2/2020 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa utrzymania czystości na terenie nieruchomości w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23”.

 

Znak sprawy: ŚZN.241-116.3.2019.MC

 

Załączniki
Zawiadomienie o wyniku_p2 2020_usł utrz czystości KD23_27 11 2019.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane