3/2020 OGŁOSZENIE o zmianie w SIWZ - FORMULARZ OFERTY oraz zmiana terminu składania ofert na 03.12.2019r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ochrony mienia”.

Znak sprawy: ŚZN.241-116.115.4.2019.MC

 

Zmiana - Termin składania ofert: 03.12.2019 r. do godz. 10:00

Zmiana - Termin otwarcia ofert: 03.12.2019 r. godz. 10:30

 

Załączniki
Zmiana OGŁOSZENIE 540258046_SIWZ FORMULARZ OFERTY i term składania ofert_28 11 2019.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane