3/2020 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ochrony mienia”

 

 

Znak sprawy: ŚZN.241-116.115.4.2019.MC


 

 

Załączniki
Zawiadomienie o wyniku_p3 2020_usł ochr mienia KD23 KG1a_11 12 2019.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane