Ogłoszenie Zarządu Województwa Śląskiego o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych nr 302, 401 znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

GK-RA.7740.14.2018

GK-RA..KW-0082/20

 

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych nr 302, 401 znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Budynek posadowiony jest na nieruchomości, stanowiącej współwłasność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 8205/10000, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1445/21 o powierzchni 0,2233 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1J/00021303/7.

Załączniki
ogłosznie z dnia 12.02.2020 Jastrzębie - Zdrój Al. Jana Pawła II 5 sprzedaż lokali mieszkalnych.pd


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane