Wynik pierwszego przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Sportowej 1 w Lublińcu

L.U.05/20- Znak sprawy :ŚZN.24.5.2020.157.BB

Załączniki
ogłoszenie o wyniku ul.Sportowa 1 Lubliniec.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane