04/2020 Dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach Jednostkę budżetową Województwa Śląskiego

PN - 4 /2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 30.07.2020 w BZP pod numerem 568222-N-2020

 

Edytowane załączniki do SIWZ:

 

1. załącznik nr 1 - formularz oferty

2. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4. załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące kwestii przynależności do grupy kapitałowej

5. załącznik nr 5 - wzór wykazu dostaw

Załączniki
Załączniki do PN.rar


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane