PN 04/2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez ŚZN

 

Znak sprawy: ŚZN.241.4.128.126.173.2020.BB, AP

Załączniki
informacja z otwarcia ofert_07.08.2020.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane