Poprawiona informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez ŚZN

Zamawiający zamieszcza poprawioną informację z otwarcia ofert , ponieważ na część I została złożona oferta na kwotę 145 755,00 zł a nie 145 775,00 przez firmę "Węglopasz" Sp z o.o.

Załączniki
poprawiona informacja z otwarcia ofert.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane