Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia pn. "Zabezpieczenia nad wejściami głównymi do budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach"

Znak sprawy: ŚZN.241.116.2.2020.AP

Termin składania ofert: 08 września 2020 roku, do godz. 14:00

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 - FORMULARZ OFERTY

3. Zał. nr 2 - PRZEDMIAR ROBÓT

4. Zał. nr 3 - PROJEKT TECHNICZNY

Załączniki
Załączniki do pobrania.rar


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane