PN-4/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" Dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez ŚZN"

ŚZN.241.4.128.126.173.2020.BB,AP

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawam materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych prze


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane