PN-5/2020 Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości

 

ŚZN.241.5.000.2020.BB,AP

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 14.10.2020 w BZP pod numerem 596631-N-2020.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie nr 596631 z dn.14.10.2020
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
  3. Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru
  4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (edytowalny)
  5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (edytowalny)
  6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (edytowalny)
  7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące kwestii przynależności do grupy kapitałowej (edytowalny)
  8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  9. Załącznik nr 7 - Informacja RODO
Załączniki
Załączniki do PN.rar


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane