PN-5/2020 Wyjaśnienia do treści SIWZ "Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez ŚZN"

Znak Sprawy : ŚZN.241.5.000.2020.BB, AP

Załączniki
odpowiedź na zapytania Wykonawców.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane