Informacja o wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości”

Znak sprawy: ŚZN.242.212.213.1.BB,AP

Załączniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane