Odpowiedzi na pytania Wykonawców do Zapytania Ofertowego na ’Świadczenie usług pocztowych dla ŚZN"

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących pytań Wykonawcy dotyczących treści Zapytania Ofertowego pn." "Świadczenie usług pocztowych"

Załączniki
odpowiedzi na pytania Wykonwaców.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane