Odpowiedzi na pytania Wykonawców do Zapytania Ofertowego na ’Kompleksowa obsługa w zakresie BHP"

Śląski Zarząd Nieruchomości udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące treści Zapytania ofertowego na " Kompleksowe świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla ŚZN"

Załączniki
odpowiedzi na pytania Wykonawcy 17.12.2020.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane