Zapytanie ofertowe pn" Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4"

Śląski Zarząd Nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4

Termin składania ofert : 23.12.2020r. do godziny 14.00

załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz oferty

3. załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy

4. Informacja RODO

Załączniki
zapytanie ofertowe wywóz odpadów GŚ4.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane