Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego"Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Gliwicach "

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z uwagi na brak złożenia w terminie ofert na w/w zapytanie.

Załączniki
Unieważnienie - śmieci - Gliwice.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane