Wybór najkorzystniejszej oferty "Sprzedaż z odroczonym terminem płatności w sieci hipermarketów budowlano- remontowych"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru Wykonawcy na " Sprzedaż z odroczonym terminem płatności w sieci hipermarketów budowlano - remontowych"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane