PN-8/2020 Usługi administrowania i dozorowania nieruchomościami

Znak sprawy : ŚZN.241.8.000.2020.AP

 

Przedmiotem zamówienia są usługi administrowania i dozorowania nieruchomościami.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.

 

Termin składania ofert : 29.01.2021r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert : 29.01.2021r. o godz. 11.30

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 31.12.2020 w BZP pod numerem 777397-N-2020.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie nr 777397-N-2020
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
  3. Załączniki nr 2-5 - wersja edytowalna
Załączniki
Załączniki do PN-8_2020.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane