Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie bezgotówkowego zakupu paliw ciekłych, produktów pozapaliwowych oraz usług przy pomocy dostarczonych kart paliwowych( flotowych) na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych i sprzętów Śląskiego Zarządu Nieruchomości

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,dotyczącego wyboru Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie bezgotówkowego zakupu paliw ciekłych, produktów pozapaliwowych oraz usług przy pomocy dostarczonych kart paliwowych( flotowych) na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych i sprzętów Śląskiego Zarządu Nieruchomości.

 

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty karty flotowe .pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane