PN-7/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego " Ochrona mienia na nieruchomości w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Ochrona mienia w nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach"

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - PN-7.2020.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane