PN-8/2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługi administrowania i dozorowania nieruchomościami"

Informacja z otwarcia ofert do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługi administrowania i dozorowania nieruchomościami".

Załączniki
Informacja z otwarcia ofert - PN-8.2020.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane