ZO- 3/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty" Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych urządzeń sygnalizacji pożaru oraz urządzeń oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na " Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach"

Załączniki
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane