Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pod nazwą : "Adaptacja dokumentacji technicznej dla roboty budowlanej pn. Kompleksowy remont instalacji elektrycznej nieruchomości położonej przy ul. Ślusarskiej 4 w Gliwicach"

Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia pod nazwą: "Adaptacja dokumentacji technicznej ( projektu, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót) do wymogów z art.7 ust. 8 lit."h" ustawy Prawo Energetyczne dla roboty budowlanej " Kompleksowy remont instalacji elektrycznej nieruchomości położonej przy ul. Ślusarskiej 4 w Gliwicach "

Termin udzielenia odpowiedzi : 27.05.2021r.

 

Załączniki :

1. zapytanie ofertowe

2. przedmiar robót

3. wymagania Tauron Dystrybucja S. A w zakresie dostosowania projektu

4. projekt budowlano- wykonawczy

 

Załączniki
Zapytanie o cenę - adaptacja projektu Gliwice Ślusarska.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane