ZO - 4/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty " Uporządkowanie terenów zielonych wraz z koszeniem trawy na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na usługę " Uporządkowanie terenów zielonych wraz z koszeniem trawy na nieruchomościach zarządzanych  przez ŚZN "

Załączniki
wybór najkorzystniejszej oferty uporządkowanie ternów zielonych wraz z koszeniem trawy .pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane