ZO- 6/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn." Wycinka drzew rosnących przy ul. Parkowej 1 w Bielsku -Białej oraz nabycie surowca drzewnego przez Wykonawcę "

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na usługę pn."Wycinka drzew rosnących przy ul. Parkowej 1 w Bielsku - Białej oraz nabycie pozyskanego surowca drzewnego przez Wykonawcę"

Załączniki
ogłoszenie o wyborze Wykonawcy wycinka drzew Bielsko-Biała ul. Parkowa 1.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane