ZO-7/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn."Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ul. Parkowej 1 w Bielsku -Białej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na usługę pn."Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ul. Parkowej 1 w Bielsku -Białej"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy świadectwo charakterystyki energetycznej.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane