ZO- 11/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie "Remont drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku mieszkalnego przy ul. Bielskiej 54 w Górkach Wielkich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na zadanie "Remont drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku mieszkalnego przy ul. Bielskiej 54 w Górkach Wielkich"

Załączniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZO-11.2021.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane