ZO-13/2021 Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie "Remont chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych w Istebnej na oś. Kubalonka"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na zadani" Remont chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych w Istebnej na oś. Kubalonka"


Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty - ZO-13.2021.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane