L.U.18/2021 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nioegraniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Fitelberga 67

Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach ogłasza pierwszy przetargu ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Fitelberga 67

Termin przetargu : 09.12.2021r. godz. 11.00

 

Załączniki :

1. ogłoszenie o przetargu

2 .umowa

3. zgłoszenie udziału w przetargu - termin zgłoszenia do 06.12.2021r. na adres e- mail : sekretariat@sznslaskie.pl lub w sekretariacie ŚZN

Załączniki
Nowy folder.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane