L.U-21/2021 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem garażu nr 43 położonego w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem garażu nr 43 położonego w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4

Termin przetargu : 16 grudnia 2021r. godz. 10.00

Załączniki :

1. ogłoszenie o przetargu

2 .umowa

3. zgłoszenie udziału w przetargu - termin zgłoszenia do 13.12.2021r. na adres e- mail :   sekretariat@sznslaskie.pl lub w sekretariacie ŚZN

Załączniki
licytacja Gliwice ul. Ślusarska 4 garaż 43.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane