Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jeziorowicach nr 25A

L.U. 1/2023
Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Jeziorowicach nr 25A.

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, ul. Grabowa 1A Katowice, pokój 501 (IV piętro)

Termin przetargu: 02.02.2023r., godz. 11.00


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 3 Zdjęcie nr 4 Zdjęcie nr 5 Zdjęcie nr 6 Zdjęcie nr 7 Zdjęcie nr 8 Zdjęcie nr 9 Zdjęcie nr 10

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu [PDF 1,4MB]
Wzór Umowy [PDF 226,7kB]
Zgłoszenie udziału w przetargu [DOC 82,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : korekta redaktorska
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:44:11
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:40:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:40:18
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:40:09
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:40:01
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:39:52
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:39:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:39:27
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:39:16
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:39:03
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:38:26
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:33
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:33
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:37:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:34:29
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:34:08
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:33:47
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:33:02
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:33:02
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:33:02
Wprowadzenie dokumentu : przygotowanie publikacji
Grzegorz Januszek 2023-01-13 18:31:17

Otwarte dane Pokaż dane